Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Fysioterapia

Fysioterapian tärkeä tehtävä on liikkumis- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito. Tavoitteena on, että ihminen omassa toiminta- ja elinympäristössään kykenee selviytymään jokapäiväisen elämän vaatimuksista ja elämään mahdollisimman laadukasta elämää.

 

Ennaltaehkäisevällä fysioterapialla on merkittävä rooli väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Fysioterapia on jatkuvasti kehittyvä tieteenala. Se on korvaamaton osa sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää