Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

McKENZIE MENETELMÄ - MEKAANINEN DIAGNOSTISOINTI JA TERAPIA (MDT)

MDT- menetelmällä saadaan hyviä tuloksia niskan ja selän ongelmiin. Aktiivinen hoito-ohjelma ja selkeät kotiohjeet auttavat parhaiten asiakasta hallitsemaan ja ennaltaehkäisemään oireitaan. 

MDT (Rangan mekaaninen diagnostisointi ja terapia) sopii asiakkaille, jotka kärsivät rangan mekaanisista, asentoperäisistä tai välilevyperäisistä ongelmista. 

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja uusien kipujaksojen ennaltaehkäisystä. Harjoitukset alkavat AINA ensin asiakkaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä ja tarpeen vaatiessa edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. 

Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itseään, minimoida uuden kipujakson vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipujaksoistaan omatoimisesti.

SUOMEN MCKENZIE INSTITUUTTI:

 www.suomenmckenzieinnstituutti.fi