Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Työnohjaus


Työnohjauksen tavoitteena on ohjattavan ammatillisen kasvun lisääntyminen, ammatti-identiteetin vahvistuminen ja tutkivan työotteen löytäminen.Työnohjaus on luottamuksellista toimintaa, jossa itse ohjattava on aktiivinen toimija ja oman alansa asiantuntija.

Työnohjaaja on ikään kuin rinnallakulkija, joka auttaa ohjattavaa pysähtymään/havahtumaan tärkeiden asioiden äärelle. Onnistunut ohjaus virittää ohjattavassa kysymyksiä ja tarpeen rakentaa niihin vastauksia. Työnohjaus voi tapahtua yksilöllisesti tai ryhmissä.

Työnohjaus lisää ohjattavan tietoisuutta omista ajattelunsa perusteista ja auttaa ymmärtämään omaa toimintaansa eli sitä, miten "minä toimin työntekijänä" sekä sitä," mitä minä haluan olla työntekijänä". Tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääntyminen