FYSIOTERAPIA

Fysioterapia
Fysioterapian tärkeä tehtävä on liikkumis- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito. Tavoitteena on, että ihminen omassa toiminta- ja elinympäristössään kykenee selviytymään jokapäiväisen elämän vaatimuksista ja elämään mahdollisimman laadukasta elämää. Ennaltaehkäisevällä fysioterapialla on merkittävä rooli väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Fysioterapia on jatkuvasti kehittyvä tieteenala. Se on korvaamaton osa sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää


Cryoterapia

Cryoterapia eli huippukylmäterapia lisää hyvää oloa huippunopeasti; luonnollinen, lääkkeetön ja veitsetön hoitomuoto. Hoito kestää vain 1–3 minuuttia. 

 Miten cryoterapia toimii? 

Cryoterapia perustuu ihokudoksen nopeaan ja hallittuun jäähdytykseen. Hoito saa aikaan niin sanotun thermoshokin, joka lisää elimistön omaa verenkiertoa, aineenvaihduntaa ja hyvänolon endorfiinien vapautumista. Cryoterapia lisää hyvää oloa huippunopeasti Huippukylmähoito on luonnonmukainen ja lääkkeetön apu, joka lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Cryoterapia sopii erityisesti niille, jotka kärsivät erilaisista lihas- ja nivelkivuista.

Lisätietoa cryohoidoista

McKENZIE MENETELMÄ - MEKAANINEN DIAGNOSTISOINTI JA TERAPIA (MDT)

MDT- menetelmällä saadaan hyviä tuloksia niskan ja selän ongelmiin. Aktiivinen hoito-ohjelma ja selkeät kotiohjeet auttavat parhaiten asiakasta hallitsemaan ja ennaltaehkäisemään oireitaan.
 MDT (Rangan mekaaninen diagnostisointi ja terapia) sopii asiakkaille, jotka kärsivät rangan mekaanisista, asentoperäisistä tai välilevyperäisistä ongelmista.
 Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja uusien kipujaksojen ennaltaehkäisystä.
Harjoitukset alkavat AINA ensin asiakkaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä ja tarpeen vaatiessa edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin.
 Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itseään, minimoida uuden kipujakson vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipujaksoistaan omatoimisesti.


Akupunktio

Akupunktion vaikutus perustuu akupunktiopisteiden ärsytykseen neulalla, mikä käynnistää keskushermoston kautta endorfiineihin perustuvan kehon oman kivunlievitysmekanismin. Akupunktiolla voidaan lieventää mm. päänsärkyä tai migreeniä, lihasten jäykkyyttä tai erilaisia hermosärkyjä.

Työfysioterapia

Työfysioterapeutti on työterveyden asiantuntija, joka on fysioterapeutin koulutuksen lisäksi erikoistunut työterveyteen, ergonomiaan ja fyysisen toimintakyvyn edistämiseen. Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä, ergonomiaa ja työssä kuormittumista. Hän antaa neuvontaa ja ohjausta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä sopivien työasentojen, -tapojen ja -liikkeiden valinnassa. Yhteistyössä työpaikan kanssa työfysioterapeutti osallistuu hyvinvointia edistävien valmennusten, työtilojen ja -välineiden kehittämiseen ja suunnitteluun.